Ecologie
Isba en Datcha .

 

Toilet

ECO Compost Toilet

In het verleden hebben we nagedacht over een ECO Compost Toilet en daar ook een begin mee gemaakt. Helaas is dit project halverwege gestopt. Liefhebbers die ons willen helpen dit project nieuw leven in te blazen, zijn van harte welkom. Op deze plek beperken we ons daarom tot een stukje geschiedenis over de aanleiding en eerste initiatieven. Lees verder ...!

Isba en Datcha liggen in het bos en hebben natuurlijk geen aansluiting op een openbaar rioolsysteem. Daarom hebben we nagedacht over mogelijkheden om een toiletsysteem te ontwerpen dat natuurvriendelijk is en helpt bij compostering. Het antwoord vonden we tijdens een bezoek in april 2004 aan CAT in Wales in Engeland en zij toonden ons een ontwerp dat weer ontwikkeld was bij de 12 Ambachten in Nederland.

Urine en vaste bestanddelen worden gescheiden doordat tegen een aluminiumplaat wordt aangeplast. De vaste ontlasting valt naar beneden en de vloeibare urine volgt het metaal tot in een gootje, waarna het apart wordt afgevoerd. Zie het rechterdeel van de zwart-wit fotos. Het linker deel laat een blik van boven zien. Alleen vanwege het flitslicht zijn uitwerpselen zichtbaar. Normaal ziet dit er alleen uit als een zwart gat. 

De uitwerpselen  vallen recht naar beneden in een opslagruimte. Het toiletgebouw heeft twee aparte containers, Een container wordt actief gebruikt voor opvang terwijl uitwerpselen in de andere in de tussentijd in rust kunnen composteren. Deze container is dan afgesloten om het  composteringsproces maximaal te stimuleren. Zes maanden is voldoende voor dit proces.  Zie de tekening van de achterkant van dit toiletgebouw  om een idee te hebben over hoe zoiets eruit ziet.

Onder het deksel
CAT heeft in 1999 een boek uitgebracht met de titel "Lifting the Lid" en subtitel "An ecological approach to toilet systems" van Peter Harper en Louise Halestrap  De zwart-wit foto en tekening  kun je erin terugvinden en bovenstaande wordt er uitvoerig in beschreven.  Het ISBN nummer is 1 898049 79 3

ECO Compost toilet
We are looking for people who would love to finish this project for us. On this place we limit ourselves in telling how it all started and which ideas we used to create a nature friendly toilet..

Isba en Datcha are located in the forest  and have no connection to a public suewage system. Therefore we have been thinking about possibilities to develop a toilet system which is nature friendly and helps with composting. We found the answer while visiting CAT in Wales UK in april 2004 and they showed us a prototype that was developed at the "12 Ambachten" in the Netherlands

Urine and faeces were separated by peeing against an aluminium plate. The faeces fall down and the liquid urine follows the metal into a gutter after which it is removed separatly. See the right part of the black and white pictures. The left part shows a view from above. Because of the flashlight faeces became visible. Normally this looks just like a black hole. 

The faeces fall down straight into a container. The toilet building has two container departments. One container is used actively for collecting faeces while faeces in the other can rest to decompose. Six months is sufficient for this process. Have a look at the picture of the backside of such a toilet to get an idea what this is all about.

Lifting the lid
CAT has published a book with the title "Lifting the Lid" and subtitel "An ecological approach to toilet systems"of Peter Harper and Louise Halestrap  In this book you can find the black and white picture and drawing and what is mentioned here is extensively described here. The ISBN number is 1 898049 79 3 

Foto's nieuw  toilet Isba en Datcha
Klik boven in de linker kolom op de knop "toilet" om te zien hoe het toiletgebouw van Isba en Datcha eruit komt te zien. Het nieuwe toiletgebouw ligt direct achter het chalet Datcha. Op dit moment is het gebouw helaas nog niet volledig klaar. Daarom kunnen bezoekers nog steeds gebruik maken van het andere bestaande toilet.

Pictures new toilet Isba en Datcha
Click above in the left colum on the button "toilet" to see how the new toilet building of Isba and Datcha is going to look like. The new toilet building is located directly behind the chalet Datcha. On this moment unfortunately the building is not yet finished. Therefore people can use the other existing toilet in the mean time.